O nama

Cas Media je agencija za prodaju reklamnog prostora koja predstavlja vodeće domaće i međunarodne tematske kanale. Osnovana je u februaru 2010.

Cas Media portfolio kanala konstantno raste i u ovom trenutku u ponudi se nalaze 22 kanala. Sa svojom mrežom TV kanala CAS Media omogućava svim oglašivačima da izgrade bogatiji televizijski miks sa preciznijim targetiranjem ciljne grupe.

Građenje imidža…
kroz mrežu regionalno i svetski poznatih kablovskih kanala