Politika zaštite privatnosti

 

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na sajtu CAS MEDIA. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišcenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu licnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR).

 

Na CAS media sajtu u okviru kontakta posetioci, potencijalni partneri mogu poslati zahtev za ponudom u okviru koje je potrebno da ostave svoje ime, prezime i email adresu.  Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i slanja zahteva za ponudom. Samim pristupom sajtu i slanjem zahteva vi prihvatate Pravila korišcenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obradujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehnicke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga.

Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa odredenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takode iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Licne podatke.

Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka. U situacijama gde imamo partnere koji su van EEA uvek zahtevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji način naši partneri smeju da pristupaju vašim podacima i gde zahtevano da implementiraju odgovarajuce tehnicke i organizacijske mere u skladu sa clanom 46.2 (c) GDPR. Takođe u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule. Informacije o tim kompanijama i preduzetim merama zaštite su dostupne na zahtev upućen na adresu dpo@vida-ad.com. Informacije o merama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obracanjem na istu adresu.

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići kao i trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši nacin koristite sajt i krećete se po istom. Prilikom prve posete sajtu, iskočiće vam obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni uzimaju i u koje svrhe. Svi kolačići su svrtstani u sledeće kategorije: nephodni, za unepređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti naš sajt. Za sve ostale kolačiće, imacete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišcenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišcenja. Detaljnije informacije se nalaze u našoj Politici o Kolačićima koja će vam biti prikazana prilikom prve posete sajtu i na kojoj možete izvštiti i pojedinacno podešavanje određenih kategorija kolačića koji nisu neophodni.

Sva pitanja kao i zahteve u vezi sa vašim podacima možete postaviti našem Službeniku za zaštitu podataka o ličnosti na sledecu e-mail adresu dpo@vida-ad.com